شلخته نوشت

نویسنده شلخته یا نوشته های شلخته، مسئله این است!

» پدر :: دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٥
» بم :: یکشنبه ٥ دی ۱۳٩٥
» دیپارچر :: چهارشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٥
» وطن :: سه‌شنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٥
» after issue :: دوشنبه ٧ تیر ۱۳٩٥
» هم زمان و هم مکان :: جمعه ٧ اسفند ۱۳٩٤
» زندگی :: جمعه ٦ شهریور ۱۳٩٤
» issue :: شنبه ٦ تیر ۱۳٩٤
» زمان یا مکان؟ :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» کاکام :: یکشنبه ٧ دی ۱۳٩۳
» ناموس :: یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩۳
» دو روز زودتر :: یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩۳
» زبان :: یکشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۳
» خیر مقدم :: چهارشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۳
» تنها و غریب :: یکشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۳
» داریوش :: دوشنبه ٤ فروردین ۱۳٩۳
» و باز هم :: جمعه ٢۳ اسفند ۱۳٩٢
» ما را چه می شود؟! :: دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩٢
» خنک آن قماربازی که بباخت آن چه بودش :: چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٢
» شو :: پنجشنبه ۱٩ دی ۱۳٩٢
» 10 سال :: پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢
» 15 :: جمعه ۱٥ آذر ۱۳٩٢
» Today :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» درس امروز :: چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٢
» من اگر خ د ا بودم :: جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢
» خود گول زنک :: چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٢
» حرف یا درد؟ :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢
» زندگی :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٢
» حکمت؟ :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
» ساده و احمق :: جمعه ٢٦ مهر ۱۳٩٢
» لاو گیفت :: چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٢
» مرد باش! :: سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٢
» هر چه بگندد نمکش می زنند! :: شنبه ٦ مهر ۱۳٩٢
» دیوار کوب جدید اتاقم :: دوشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٢
» تفکر در اوج :: یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٢
» تنهای اول :: یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٢
» بودن یا نبودن! :: یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٢
» 2رو :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» ویرسبو :: سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳٩۱
» داغ :: سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳٩۱
» مقصر کیست؟ :: دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱
» توفیق اجباری :: شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱
» کلاغ پر :: چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
» engaged in a relationship :: سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩۱
» زلزله :: دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱
» an open minded barber :: شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۱
» rules :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
» به کجا چنین ... :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
» مُسری :: سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ننم :: یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» w8 :: جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» کما فی السابق :: یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩۱
» 91 :: سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳٩۱
» پ :: یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٠
» عشق های زرد دیجیتالی :: پنجشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٠
» همای سعادت :: جمعه ۱٤ بهمن ۱۳٩٠
» تخت گاز :: چهارشنبه ٥ بهمن ۱۳٩٠
» من :: سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳٩٠
» دیشب، همه خبرها، خبر بد نبود :: دوشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٠
» تیشه به ریشه :: دوشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٠
» بم :: دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠
» امشب :: جمعه ٢٥ آذر ۱۳٩٠
» شاعر میگه، منم همینطور :: چهارشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٠
» 27 :: سه‌شنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٠
» تنها صداست که می ماند :: جمعه ٢٧ آبان ۱۳٩٠
» فردوس برین :: دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٠
» شـــــــــــومــــــــــو؟!! :: یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٠
» بیابید پرتقال فروش را! :: سه‌شنبه ۳ آبان ۱۳٩٠
» اینا همش درده! :: چهارشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٠
» بابام :: شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٠
» نگران نباشید و یا راه ر.ج شدن! :: چهارشنبه ٦ مهر ۱۳٩٠
» بیشتر از گاهی :: سه‌شنبه ٥ مهر ۱۳٩٠
» سفر به روایت تصویر - قسمت دوم :: جمعه ۱ مهر ۱۳٩٠
» سفر به روایت تصویر - قسمت اول :: چهارشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٠
» برای حمید :: سه‌شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩٠
» بی گناه :: سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠
» تکه ای از فیلم :: پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٠
» قدر :: سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳٩٠
» همزاد پنداری :: سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳٩٠
» بوسه پنهانی! :: دوشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٠
» نگفتم؟! :: شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٠
» ایمان خلق :: جمعه ۱٤ امرداد ۱۳٩٠
» دعای پدرم :: دوشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٠
» شک نکن :: دوشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٠
» واویلا لیلی :: جمعه ٢٤ تیر ۱۳٩٠
» هیت ایت :: جمعه ۱٧ تیر ۱۳٩٠
» wtf :: سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٠
» اِ ساب میکرون پارتیکل :: سه‌شنبه ٧ تیر ۱۳٩٠
» دو سال گذشت... :: یکشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٠
» سلاح استراتژیک :: سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٠
» زمان :: جمعه ٦ خرداد ۱۳٩٠
» انسان نمی مانم :: یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» از ا ریزالت :: یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» دنیایی نو برای آنها :: چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» رفیق و چند تا چیز دیگه :: سه‌شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
» یکشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٠ :: یکشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٠
» بدون مخاطب خاص :: دوشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٩
» سرانجام :: سه‌شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٩
» An illustration of a paradox :: سه‌شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٩
» گناه نابخشودنی :: جمعه ۱ بهمن ۱۳۸٩
» امشب :: پنجشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٩
» خانه همان خانه است :: چهارشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٩
» تاکید می کنم :: جمعه ۳٠ مهر ۱۳۸٩
» دست هایش :: سه‌شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٩
» برای ثبت در تاریخ :: یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٩
» آخرین پست :: جمعه ۱۱ تیر ۱۳۸٩
» حسرت :: چهارشنبه ٢ تیر ۱۳۸٩
» یک سال گذشت... :: شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٩
» دیشب :: پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٩
» ignoring :: جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» بارانِ تو :: یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» خود شکن :: یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» خود شکن :: یکشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
» عصر جمعه ی خوابگاهی :: جمعه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
» سیب سرخی را شریکم باش :: یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٩
» ترس برادر مرگ است :: جمعه ۱۳ فروردین ۱۳۸٩
» 13 به تو :: جمعه ۱۳ فروردین ۱۳۸٩
» سال به سال :: شنبه ٧ فروردین ۱۳۸٩
» بهار باز هم میاد / عشقو میاره :: جمعه ٢۸ اسفند ۱۳۸۸
» It will remind me later that :: چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۸
» آرزوهای دور، آرزوهای نزدیک :: شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸۸
» according to me : :: پنجشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸۸
» صدام کردی :: یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸
» It will remind me later that :: پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۸
» نوستالژی 2 :: دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸۸
» left handed :: یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۸
» سوغاتی :: شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۸
» نوستالژی 1 :: دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۸
» من و دکتر :: سه‌شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸۸
» عشقولانه! :: یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸
» اینم عنوان نداره! :: شنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸۸
» 198 :: جمعه ٢۳ بهمن ۱۳۸۸
» 197 :: شنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸۸
» شاخ در جیب یاهو :: پنجشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸۸
» سنگی بر سر گور :: یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
» لوازم التحریر جادویی :: چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۸
» بدون عنوان :: شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۸
» سه روزی که گذشت :: جمعه ٢ بهمن ۱۳۸۸
» یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۸
» 6 سال ارزش نداره :: شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۸
» مناقصه فوری :: چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳۸۸
» واقعا چقدر سخته! :: دوشنبه ٢۱ دی ۱۳۸۸
» به خود حال دهی! :: پنجشنبه ۱٧ دی ۱۳۸۸
» نان و دندان :: چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۸
» نکبت :: دوشنبه ۱٤ دی ۱۳۸۸
» قدغن :: پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳۸۸
» در کمال آرامش و خویشتن داری! :: چهارشنبه ٩ دی ۱۳۸۸
» عنوان نداره، مگه چیه؟! :: یکشنبه ٦ دی ۱۳۸۸
» عصر یخبندان 4 (Ice Age 4) :: سه‌شنبه ۱ دی ۱۳۸۸
» سه شنبه ای دیگر :: چهارشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸۸
» جمعه ٢٠ آذر ۱۳۸۸ :: جمعه ٢٠ آذر ۱۳۸۸
» صدای بارون :: دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸۸
» ... :: یکشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸۸
» امروز :: سه‌شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸۸
» بارون :: پنجشنبه ٥ آذر ۱۳۸۸
» بیاموزیم که ... :: چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۸
» این روزها :: یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸
» من و خود من :: یکشنبه ٥ مهر ۱۳۸۸
» منافع مناظره :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۸
» کمی سیاسی! :: پنجشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸۸
» گزارش به سبک IRIB :: دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۸
» شنبه ٩ خرداد ۱۳۸۸ :: شنبه ٩ خرداد ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٧
» 3 سالش شد! :: سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٧
» جلوه ای از خوابگاه ما!!! :: سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٧
» the first my poem :: شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٧
» اعتراضات یک نی‌نی شانزده ماهه عصبانی :: شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٧
» همون داستان قبلی! :: شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٧
» کلاه :: پنجشنبه ٢ آبان ۱۳۸٧
» اعتماد :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٧
» بهشت و جهنم :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٧
» امید :: سه‌شنبه ٢ مهر ۱۳۸٧
» flash back :: دوشنبه ۱ مهر ۱۳۸٧
» قدر :: دوشنبه ۱ مهر ۱۳۸٧
» پیش گویی بنده :: شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٧
» گزیده ای از ماوقع شش ماه گذشته :: پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٧
» محکمه الهی :: پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٧
» وطن :: جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
» لحظات آشغال تکراریه زندگیه من :: چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
» چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
» یمن قدم :: چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
» جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
» معرفی گیگا پیپر :: جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
» 13 به ؟؟؟ :: سه‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٧
» نوروز مبارک :: جمعه ٢ فروردین ۱۳۸٧
» وبلاگم 2 سالش شد :: یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
» تحصن دانشجویان دانشگاه شیراز به نقل از خبر نامه امیر کبیر :: شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٦
» روزی روزگاری :: شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٦
» برگرفته از يک sms :: یکشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٦
» چهارشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٦
» بعد از يك ماه... :: پنجشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٦
» جمعه ٢۸ دی ۱۳۸٦ :: جمعه ٢۸ دی ۱۳۸٦
» چهارشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٦
» "َAnyone can cook" :: جمعه ٧ دی ۱۳۸٦
» یکشنبه ٢ دی ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢ دی ۱۳۸٦
» جمعه ۳٠ آذر ۱۳۸٦ :: جمعه ۳٠ آذر ۱۳۸٦
» ما هم بله... :: جمعه ٢۳ آذر ۱۳۸٦
» بدون شرح!!! :: پنجشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٦
» اعتراض! :: یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٦
» جمعه ٢ آذر ۱۳۸٦ :: جمعه ٢ آذر ۱۳۸٦
» جمعه ٢ آذر ۱۳۸٦ :: جمعه ٢ آذر ۱۳۸٦
» رفع ابهام از زندگی و یا چقدر کشاورزی لذت بخشه وقتی که: :: پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۸٦
» حد و رفع ابهام :: پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۸٦
» جمعه :: جمعه ٢٥ آبان ۱۳۸٦
» یکشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٦
» یکشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٦
» !!! :: جمعه ۱۸ آبان ۱۳۸٦
» به یاد یک دوست :: دوشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٦
» تمام من :: یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٦
» به بهانه وداع با قيصر شعر امروز :: یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٦
» یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٦
» تغییرات ساختاری و نه محتوایی!!! :: چهارشنبه ٢ آبان ۱۳۸٦
» يک شب خوابگاهی :: دوشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٦
» کوچه :: پنجشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٦
» چند تا درد و دل! :: چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٦
» Acceptance of paper A192 for CAE2007 :: سه‌شنبه ۳ مهر ۱۳۸٦
» بالا خره این هم یه جور آپ کردنه! :: پنجشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٦
» شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٦ :: شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٦
» یک عاشقانه ساده -۲ :: دوشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٦
» یک عاشقانه ساده -۱ :: دوشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٦
» من (يک مطلب تکراری) :: جمعه ٩ شهریور ۱۳۸٦
» يک غزل زيبا :: شنبه ۳ شهریور ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٦
» قوانين مورفی :: دوشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٦
» ...Do not cast the first stone, maybe :: سه‌شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٦
» :: دوشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٦
» شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٦ :: شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٦
» صبر ... :: سه‌شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٦
» شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٦ :: شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٦
» بم نامه-قسمت آخر :: جمعه ۱٢ امرداد ۱۳۸٦
» بم نامه-قسمت سوم :: دوشنبه ۸ امرداد ۱۳۸٦
» بم نامه-قسمت دوم :: جمعه ٥ امرداد ۱۳۸٦
» مشکلات اخير پرشین بلاگ :: پنجشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٦
» بم نامه-قسمت اول :: چهارشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٦
» حديث نفس :: سه‌شنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٦
» حالمان بد نيست ! :: دوشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٦
» همه با هم برابرند :: جمعه ٢٢ تیر ۱۳۸٦
» کپی برداری با مجوز :: سه‌شنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٦
» سفرنامه و چند تا چيز ديگه :: شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٦
» جمعه ۱٥ تیر ۱۳۸٦ :: جمعه ۱٥ تیر ۱۳۸٦
» چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٦
» یکشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٦
» بيکاری هم درد بديست :: جمعه ۸ تیر ۱۳۸٦
» هيچ وقت به خودتان ۱۰۰٪ مطمئن نباشيد :: چهارشنبه ٦ تیر ۱۳۸٦
» چهارشنبه ٦ تیر ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٦ تیر ۱۳۸٦
» دوشنبه ٤ تیر ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٤ تیر ۱۳۸٦
» شنبه ٢ تیر ۱۳۸٦ :: شنبه ٢ تیر ۱۳۸٦
» موزیک جدید :: جمعه ۱ تیر ۱۳۸٦
» چهارشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٦
» غزل :: جمعه ٢٥ خرداد ۱۳۸٦
» نظر سنجی :: جمعه ٢٥ خرداد ۱۳۸٦
» Im in bus :: پنجشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٦
» شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٦ :: شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٦
» پاک کن جادويی :: چهارشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٦
» جايگاه نگران کننده :: شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٦
» کمی متفاوت :: جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۸٦
» فرزند زمان خود باشيم :: سه‌شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٦
» سردار احمدی مقدم! خيالت راحت، اين عكس در روزنامه چاپ نمي شود :: دوشنبه ٧ خرداد ۱۳۸٦
» نوشته های پراکنده :: یکشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٦
» جمعه ٤ خرداد ۱۳۸٦ :: جمعه ٤ خرداد ۱۳۸٦
» خدا رو شکر :: یکشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٦
» سوغاتی :: جمعه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
» یکشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٦
» پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٦
» پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٦
» روز معلم مبارک :: چهارشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٦
» دوشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٦
» دوشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٦
» (fatigue) خستگی :: دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٦
» ماندن يا نماندن :: جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۸٦
» اولين روز دبستان باز گرد :: چهارشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٦
» یه دوستی ساده :: دوشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٦
» WANTED :: جمعه ٢٤ فروردین ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٦
» My Dear Partner :: یکشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٦
» جمعه ۱٧ فروردین ۱۳۸٦ :: جمعه ۱٧ فروردین ۱۳۸٦
» من و وبلاگم و آپلود :: پنجشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٦
» سيزده به در :: سه‌شنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٦
» دل نوشته های يک دوست :: یکشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٦
» شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٦ :: شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٦
» چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٦
» به نام پدر:یک فیلم و فقط یک سکانس :: سه‌شنبه ٧ فروردین ۱۳۸٦
» يک سئوال :: دوشنبه ٦ فروردین ۱۳۸٦
» خدايش بيامرزاد :: یکشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٦
» شنبه ٤ فروردین ۱۳۸٦ :: شنبه ٤ فروردین ۱۳۸٦
» جمعه ۳ فروردین ۱۳۸٦ :: جمعه ۳ فروردین ۱۳۸٦
» جمعه ۳ فروردین ۱۳۸٦ :: جمعه ۳ فروردین ۱۳۸٦
» تجارب ۸۶ :: پنجشنبه ٢ فروردین ۱۳۸٦
» نوروز مبارک :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٥
» ! خير راه خانه صاحبش را بلد است :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٥
» ! خياط هم در کوزه افتاد :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٥
» !!!بهبود بازار صنعت پوشاک :: جمعه ٢٥ اسفند ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٥
» جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۸٥ :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٥
» کاش هنوز بچه بودم. :: جمعه ۱٢ آبان ۱۳۸٥
» چه بوديم و چه شديم؟ :: پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٥
» شنبه ٦ آبان ۱۳۸٥ :: شنبه ٦ آبان ۱۳۸٥
» شروع دوباره و شايد پايان :: شنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٥
» يک داستان واقعی-قسمت آخر :: پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٥
» پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٥
» يک داستان واقعی-قسمت اول :: جمعه ۱٩ خرداد ۱۳۸٥
» ايران من :: چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٥
» دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٥
» کوله ای پر از خدا :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳۸٥
» ANSYS 9.0 دستو العمل فارسی نصب :: شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٥
» دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٥
» دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٥
» نجوا :: یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٥
» شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٥
» من :: جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٥
» زود نتيجه گيری نکنيد!!!. :: دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٥
» دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٥
» چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٥
» چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٥
» دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٥
» پنجشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٤
» شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٤ :: شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٤
» Everything happens 4 a reason :: سه‌شنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٤
» دوشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٤
» دوشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٤
» یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٤
» یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٤