شلخته نوشت

نویسنده شلخته یا نوشته های شلخته، مسئله این است!

چه بوديم و چه شديم؟

فرمان دادم تنم را بدون تابوت و مومیایی به خاک سپارند
تا اجزاء بدنم ذرات خاک ایران را تشکیل دهد..

                                                        کوروش کبیر

  
نویسنده : علیرضا ; ساعت ٩:٥۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٥