شلخته نوشت

نویسنده شلخته یا نوشته های شلخته، مسئله این است!

 

گُ* تو این رفاقت ها.

 گُ* تو من که هنوز به این رفاقت ها پای بندم.

  
نویسنده : علیرضا ; ساعت ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ فروردین ۱۳۸٦