شلخته نوشت

نویسنده شلخته یا نوشته های شلخته، مسئله این است!

 

امشب دلم به هوای بیگانه ای، نه، به هوای آشنایی تپید.   
نویسنده : علیرضا ; ساعت ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٦