شلخته نوشت

نویسنده شلخته یا نوشته های شلخته، مسئله این است!

خدا رو شکر

رتبه های ارشد رو زدند. خدا رو صد هزار مرتبه شکر. شاید یه جا خوب قبول بشم.

* لطف ساقی بود و باقی هیچ بود *

  
نویسنده : علیرضا ; ساعت ٢:۱۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٦