شلخته نوشت

نویسنده شلخته یا نوشته های شلخته، مسئله این است!

کپی برداری با مجوز

روبرو جهت مناسبي است براي خيره شدن، به قصد تظاهر به بي ميلي.

سکوت آهنگ مناسبي است براي پس زمينه، وقتي تمام حرفهايت خطرناک هستند.

رويا سرزمين مناسبي است براي زندگي کردن، وقتي که هيچ توجيهي براي واقعيت نداري.

~~~~~~~

مي داني ،
دروغ ِ اول سخت است، بعدي راحت مي شود.
يادم هست خيانت غير ممکن مي نمود ،
ولي آن هم - به لطف فاصله - کم کم عادت مي شود.

منبع: وبلاگ دست دوم

  
نویسنده : علیرضا ; ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٦