زمان

گذر زمان؛
بدی را از ذهن پاک می کند
و تنها خوبی ها را باقی می گذارد.

این لطف زمان است یا جور آن؟

/ 2 نظر / 33 بازدید
امید

ولی مال ما به عکس خوبی ها یادمون میره و بدیا یادمون میمونه

ab

injoorie!!!