ایمان خلق

شیخ را گفتند: از چه به ایمان خلق پی بردی؟
گفت: از سرعت اینترنت.
گفتند: چگونه؟
گفت: از آنکه در وقت افطار و در زمان سریال ها، سرعت خداست.

مریدان جامه ها بدریدند و ناله ها سر دادند!

/ 2 نظر / 33 بازدید
حمید

ها ها ها... درباره تو: مهم نیست بیشتر پیشتر می نوشتی همین که می نویسی ما و تو را بس. بنویس. فقط مقاله هم بنویس:)

ذهن طلایی

خداااااااااااااااااااا بودددددددددددددددد...