تا حالا شده که توی خواب ، خواب خيلی بد ببينی و خيلی ترسيده باشی و بخوای از يکی کمک بگيری ولی هر چه داد می زنه صدات بيرون نمی ياد؟ توی خواب خودت رو می بينی که لبات تکون می خوره ولی هيچ صدايی شنيده نميشه ، و به همين خاطر خيلی بيشتر می ترسی ...

من الان دقيقا همون شرايط ولی توی بيداری برام پيش اومده ، دارم داد می زنم ولی حتی خودم هم صدای خودم رو نمی شنوم. شايد هم من کر هستم و بقيه دارند با صدای بلند فرياد من رو می شنوند و به روی خودشون نمی يارند. نمی دونم .....

/ 0 نظر / 3 بازدید