من

من همونم که یه روز،
می خواستم دریا بشم.

/ 10 نظر / 33 بازدید

[گل]

حمید

مگه الان چی هستی؟!

حمید

به من چه؟! به تو چه که به من چه؟! درست پاسخ بده، تو مسئول هستیییییییییی.

ذهن طلایی

چه با کلاس! یعنی من الان تو کل اتحادیه ی اروپا هستم بعد اونا دارن نون من رومی دن؟[قهقهه]

پرواز

پس شما بودی؟! ما یک عمر تو فکر بودیم که این کی می تونه باشه! [زبان]

امید

دریا دریا که میگفتی همی جوغوه؟!