‎زندگي حكايت مرد يخ فروشي است كه گفتند فروختي؟ گفت نخريدند تمام شد!


این یادداشت توسط سرویس SMSblog ارسال شده است.

/ 1 نظر / 3 بازدید
هانيه

فکر کنم ما یخ فروشه ایم . زندگی اون یخه هست. قشنگ بود....