من اگر خ د ا بودم

توضیح : عکس فوق متن ایمیلی است که از طرف پرشین بلاگ در پاسخ به اعتراض به "فیل تر" شدن وبلاگم، فرستاده شده است. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل...

/ 5 نظر / 40 بازدید
یک دیوانه

پست و که دیدم موندم چی بگم [ناراحت][تعجب]

یک دیوانه

پست و که دیدم موندم چی بگم[ناراحت][تعجب]

hayahoo

اتفاقا خوب فکری رو انداختین تو سرم

گولدن

برات ایمیل زدم. خیلی نگران شدم وقتی اومدم و دیدم اینجا باز نمی شه. همش با خودم فکر می کردم تو که هیچ وقت چیزی نمی نوشتی. خوشحالم برگشتی.

حنانه

خوشحالم :)