اولين روز دبستان باز گرد

2wrg6zr.jpg 

پ.ن۳: فکر کنم اسم شاعر یه شعر رو معمولا پایین و سمت چپ متن می نویسند. من این کار رو نکردم آیا؟ 39.gif 03.gif

/ 4 نظر / 8 بازدید
زهرا منوچهري

ما برای روز معلم بايد مطلبی می آورديم من همين شعررا از روی ميز (رضا؛پسر دختر دايی مامانم )همين شعر را به معاونمان نشان دادم شعر قشنگی است راستی از اين که گفتيد:پيدا کردن مطلب درباره ی رياضی که به درد شما بخورد را ؛اصلا دوست نداشتم چون به نظرم شما مرا بچه خطاب کرده ايد

مينا

عجب شعری...... بابا غوغا کردين شما... راستی....شعر از کی بوده؟

زهرا منوچهري

خوب اول اسمتان شوخی بامزهای بود (با نام )فکر نميکنم که ميلم نرسيده يک مطلب بود فقط آدرس ايميلتان را اگه ميشه به من بگوييد خيلی ممنون