خاک کف پای بسکتبالیست ها و والیبالیست ها و دو میدانی کار ها و جانبازان و معلولین توی سر فوتبالیست های بی غیرت.!!!
پی نوشت (۱۴/۵/۸۶): پیروزی قهرمان های بسکتبال رو در جام ملتهای آسیا تبریک میگم و از همین جا مجددا اعلام می کنم که خاک بر سر فوتبالیست ها.

/ 2 نظر / 3 بازدید
ununoctium

سر مسئولین تربیت بدنی رو هم اضافه کن که تو تقسیم بودجه مثل گاو عمل می کنند!

هانيه

آخه... چی کشيدی اونشب که نتونستی ۹۰ رو ببينی! شنيدم حسابی اونشب به قلعه نوعی توپيدن...