گُ* تو این رفاقت ها.

 گُ* تو من که هنوز به این رفاقت ها پای بندم.

/ 1 نظر / 3 بازدید
گروه هنری الله هو

سال نو مبارک خوشحال میشیم چند دقیقه ای از بلاگ الله هو دیدن کنید و بیشتر با ما باشید شاد میشویم شما هم در همایش های الله هو تشریف فرما شوید هو یا علی مدد