يک سئوال

زبونم لال، زبونم لال، اگه یه وقت خدای نکرده یکی به اینجا سر زد و از اون بدتر، دور از جون و نعوذ بالله از قانون دوم نیوتن و حرکت چیزی میدونست و دوباره زبونم لال، خدا اون روز رو نیاره، دور از جون، حوصله داشت که بخواد نظربده، به این تست هم لطف کنید فکر کنید و جواب بدین ممنون میشم.

سئوال: یک خودرو با سرعت اولیه V در یک جاده افقی در دنده خلاص در حال حرکت است و پس از طی مسافتی می ایستد.در مورد نیروی F وارده از زمین به هر چرخ کدام گزینه برتر است؟

۱- مولفه افقی نیرو به سمت عقب است و گشتاور ناشی از نیروی F حول محور چرخ هم جهت چرخش چرخ است.

۲- مولفه افقی نیرو به سمت عقب است و گشتاور ناشی از نیروی F حول محور چرخ خلاف جهت چرخش چرخ است.

۳- مولفه افقی نیرو صفر است و گشتاور ناشی از نیروی F حول محور چرخ صفر است.

۴- مولفه افقی نیرو به سمت عقب است و گشتاور ناشی از نیروی F حول محور چرخ صفر است.

اگه کسی جواب داد( که البته می دونم هیشکی اینجا نمی یاد که بخواد جواب هم بده!) بعدا در رابطه با جواب با هم بحث می کنیم.

/ 0 نظر / 3 بازدید